Yhteystiedot ja ajankohtaista

Työskentelen syksyllä 2021 osa-aikaisesti muun kokopäivätyön ohessa. Pidän yhden kirjallisuusterapeuttisen ryhmän syksyn aikana. Yksilötapaamisaikoja on mahdollista varata ilta-aikoihin.

Kirjallisuus- ja lyhytterapeuttinen tuki

Ajankohtaista: Kirjallisuusterapeuttinen verkkoryhmä aikuisille (omaelämäkerrallinen kirjoittaminen) alkamassa syksyllä 2021.

Otan yksilöasiakkaita myös lyhytterapeuttiseen työskentelyyn (työskentely voi tarvittaessa sisältää myös kirjallisuusterapeuttisia harjoituksia). Tapaamisaikoja voi varata (toimitilat Helsingin Sörnäisissä ja Punavuoressa valinnan mukaan), ota yhteyttä puhelimella, meilitse tai lomakkeella. (Tällä hetkellä lyhytterapeuttiseen työskentelyyn vain lähitapaamiset tietoturvasyistä.)

Erityisasiantuntemukseni on työpaikkakiusaamis- sekä lähisuhdeväkivaltailmiöt, mutta erityisesti kirjallisuusterapeuttinen ryhmä- ja lyhytterapeuttinen yksilötyöskentely voivat sisältää hyvin laajasti ihmisen yleiseen hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyviä teemoja, kuten sosiaaliset suhteet ja niissä koetut ongelmat, päihteisiin liittyvät teemat, suru, kuolema, selviytyminen. Olen työskennellyt monien haastavaksi miellettyjen aiheiden parissa.

Työyhteisösovittelu sekä muut sovittelutilanteet

Jo kahden ihmisen välinen ongelmatilanne riittää työyhteisösovittelun ottamiseksi ratkaisuvälineeksi. Ongelmien kohtaamista ei kannata pitkittää, koska ne vaikeutuvat ajan edetessä ja vakavat työhteisöongelmat voivat aiheuttaa sairastumisia, työstä pois jääntiä ja irtisanoutumisia. Sovittelu on toimiva ja osapuolet huomioiva keino kohdata asia. (Huom. osan sovitteluprosessista voi hoitaa internetissä videoyhteyden kautta.) Toimin myös yhteistyössä työohjaaja, työyhteisösovittelija Sari Luttisen kanssa, ks.: sariluttinen.com.

Voin sovitella myös ongelmia yhdistyksissä ja seuroissa sekä ystävyyssuhteissa. Syksyllä 2021 vain ilta-ajat.

Muuta tärkeää

Tietosuojasta: En tallenna asiakkaiden käyntitietoja sähköisiin järjestelmiin. Tapaamisessa paperille kirjatut muistiinpanot tuhoan heti asiakkuuden päättymisen jälkeen. Mikäli haluat välttää sähköpostin tai verkkolomakkeen käyttöä yleisistä tietoturvasyistä, yhteydenoton voi tehdä puhelimella. En pidä asiakasrekisteriä ajankohtaisen asiakkuuden päättymisen jälkeen ellei siitä ole sovittu erikseen.

Pidän kirjallisuusterapeuttisia verkkoryhmiä Zoom-työvälineen avulla. Sen tietoturva ei ole terapiatyöskentelyyn vaadittavalla tasolla, joten pidän verkossa tällä hetkellä vain omaelämäkerrallisen kirjoittamisen terapeuttisia ryhmiä, joissa asioiden yhteisen käsittelemisen taso on hyvin helposti myös osallistujan itsensä säädeltävissä. Osallistuja voi käsitellä vaikeitakin teemoja kirjoittamalla ja lukemalla ja päättää itse asiat, joita tuo julki ryhmän yhteisessä keskustelussa.

Kaikki tiedustelut tietoturvaan ja rekisteröimiseen liittyen:

Ota yhteyttä

Sanna Sutela 040 5252 869, sanaluoma (at) gmail.com.

Alueet: Helsinki, Uusimaa, Tampereen seutu, sopimuksen mukaan koko eteläinen Suomi.

Sanaluoma Oy, Y-tunnus: 299 3396-3

Kuvassa: Sanna Sutela, kuvaaja: Kristina Salmi.

Sanna Sutelan kuva.

Lämpimästi tervetuloa Sanaluomaan!