Yhteystiedot ja ajankohtaista

Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu on mahdollinen myös korona-aikana ja myös pienellä kokoonpanolla. Jo kahden ihmisen välinen ongelmatilanne riittää sovittelun ottamiseksi ratkaisuvälineeksi. Ongelmien kohtaamista ei kannata pitkittää kuukausia, koska ne vaikeutuvat ajan edetessä ja vakavat työhteisöongelmat voivat aiheuttaa sairastumisia, työstä pois jääntiä ja irtisanoutumisia. Sovittelu on toimiva ja osapuolet huomioiva keino kohdata asia. (Osan sovitteluprosessista voi hoitaa internetissä videoyhteyden kautta.) Toimin myös yhteistyössä työohjaaja, työyhteisösovittelija Sari Luttisen kanssa, ks.: sariluttinen.com.

Kirjallisuus- ja lyhytterapeuttinen tuki

Otan yksilöasiakkaita lyhytterapeuttiseen työskentelyyn (olen suorittanut kognitiivis-analyyttisen (KAT) lyhytterapeuttisen työotteen opinnot, työskentely voi tarvittaessa sisältää myös kirjallisuusterapeuttisia harjoituksia). Tapaamisaikoja voi varata (toimitilat Helsingin Sörnäisissä ja Punavuoressa valinnan mukaan), ota yhteyttä puhelimella, meilitse tai lomakkeella.

Erityisasiantuntemukseni on työpaikkakiusaaminen, mutta erityisesti kirjallisuusterapeuttinen ryhmä- ja lyhytterapeuttinen yksilötyöskentely voivat sisältää hyvin laajasti ihmisen yleiseen hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyviä teemoja, kuten lähisuhdeväkivalta, päihteet, suru ja kuolema. Olen työskennellyt monien haastavaksi miellettyjen aiheiden parissa.

Muuta tärkeää

Tietosuojasta: En tallenna asiakkaiden käyntitietoja sähköisiin järjestelmiin. Tapaamisessa paperille kirjatut muistiinpanot tuhoan asiakkuuden päättymisen jälkeen. Mikäli haluat välttää sähköpostin käyttöä yleisistä tietoturvasyistä, yhteydenoton voi tehdä puhelimella. En pidä asiakasrekisteriä ajankohtaisen asiakkuuden päättymisen jälkeen. Kaikki tiedustelut tietoturvaan ja rekisteröimiseen liittyen:

Ota yhteyttä

Sanna Sutela 040 5252 869, sanaluoma (at) gmail.com.

Alueet: Helsinki, Uusimaa, Tampereen seutu, sopimuksen mukaan koko eteläinen Suomi.

Sanaluoma Oy, Y-tunnus: 299 3396-3

Kuvassa: Sanna Sutela, kuvaaja: Kristina Salmi.

Sanna Sutelan kuva.

Lämpimästi tervetuloa Sanaluomaan!