Yhteystiedot ja ajankohtaista

Työskentelen tällä hetkellä osa-aikaisesti kokopäivätyön ohessa. Yksilötapaamisia on mahdollista varata ilta- ja lauantai-aikoihin.

Kirjallisuus- ja lyhytterapeuttinen tuki

Otan yksilöasiakkaita kirjallisuus- ja lyhytterapeuttiseen työskentelyyn. Tapaamisaikoja voi varata (toimitila Helsingin Sörnäisissä), ota yhteyttä puhelimella, meilitse tai lomakkeella.

Erityisasiantuntemukseni on työpaikkakiusaamis- sekä lähisuhdeväkivaltailmiöt, mutta työskentely voi sisältää laajasti ihmisen yleiseen hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyviä teemoja, kuten elämänkulku, sosiaaliset suhteet ja niissä koetut ongelmat, päihteisiin liittyvät teemat (myös läheisnäkökulma), suru, kuolema, selviytyminen. Olen työskennellyt monien haastavaksi miellettyjen aiheiden parissa.

Työyhteisösovittelu sekä muut sovittelutilanteet

Jo kahden ihmisen välinen ongelmatilanne riittää työyhteisösovittelun ottamiseksi ratkaisuvälineeksi. Ongelmien kohtaamista ei kannata pitkittää, koska ne vaikeutuvat ajan edetessä ja vakavat työhteisöongelmat voivat aiheuttaa sairastumisia, työstä pois jääntiä ja irtisanoutumisia. Sovittelu on toimiva ja osapuolet huomioiva keino kohdata asia. Toimin myös yhteistyössä työohjaaja, työyhteisösovittelija Sari Luttisen kanssa, ks.: sariluttinen.com.

Voin sovitella kahden tai useamman henkilön välisiä ongelmia myös yhdistyksissä, seuroissa sekä myös ystävyyssuhteissa.

Muuta tärkeää

Tietosuojasta: En tallenna asiakkaiden käyntitietoja sähköisiin järjestelmiin (poislukien mikäli asiakas haluaa varata ajan sähköpostin välityksellä). Tapaamisessa paperille kirjatut muistiinpanot tuhoan heti asiakkuuden päättymisen jälkeen. Mikäli haluat välttää sähköpostin tai verkkolomakkeen käyttöä yleisistä tietoturvasyistä, yhteydenoton voi tehdä puhelimella. En pidä asiakasrekisteriä ajankohtaisen asiakkuuden päättymisen jälkeen ellei siitä ole sovittu erikseen.

Pidän kirjallisuusterapeuttisia verkkoryhmiä Zoom-työvälineen avulla. Sen tietoturva ei ole terapiatyöskentelyyn vaadittavalla tasolla, joten pidän verkossa vain terapeuttisia ryhmiä, joissa asioiden yhteisen käsittelemisen taso on erittäin helposti osallistujan itsensä säädeltävissä. Osallistuja voi hyvin käsitellä terapeuttisessa prosessissa vaikeitakin teemoja kirjoittamalla sekä luettavan aineiston kautta. Yhteisessä ryhmäkeskustelussa (ja Zoom-työkalussa) julki tuotavat asiat ovat osallistujan itsensä päätettävissä. Kirjallisuusterapiassa on keskeistä se, että saa osallistua ryhmäkeskusteluun sillä syvyydellä, mikä itsestä hyvältä tuntuu.

Kaikki tiedustelut tietoturvaan ja rekisteröimiseen liittyen:

Ota yhteyttä

Sanna Sutela 040 5252 869, sanaluoma (at) gmail.com.

Alueet: Helsinki, Uusimaa, Tampereen seutu, eteläinen Suomi. Toimitila Sörnäisissä Helsingissä (kävelymatka metrolta).

Sanaluoma Oy, Y-tunnus: 299 3396-3

Kuvassa: Sanna Sutela, kuvaaja: Kristina Salmi.

Sanna Sutelan kuva.

Lämpimästi tervetuloa Sanaluomaan!