Yhteystiedot ja ajankohtaista

Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu on mahdollinen myös korona-aikana ja myös pienellä kokoonpanolla – kahden ihmisen välinen ongelmatilanne riittää sovittelun ottamiseksi ratkaisuvälineeksi. Ongelmien kohtaamista ei kannata pitkittää kuukausia, koska ne vaikeutuvat ajan edetessä ja vakavat työhteisöongelmat voivat aiheuttaa sairastumisia, työstä pois jääntiä ja irtisanoutumisia. Sovittelu on hyvä ja osapuolet huomioiva keino kohdata asia. Osan sovitteluprosessista voi hoitaa internetissä videoyhteyden kautta. Toimin myös yhteistyössä työohjaaja, työyhteisösovittelija Sari Luttisen kanssa, ks.: sariluttinen.com.

Kirjallisuusterapia

Tulossa uusi kirjallisuusterapeuttinen verkkoryhmä loppuvuonna 2020. Katso aiempien ryhmien sisältöesitteitä kirjallisuusterapeuttinen ohjaus -sivulta.

Työyhteisöapu, lyhytterapia yksilöille

Marraskuussa 2020 päätän kognitiivis-analyyttisen (KAT) lyhytterapeuttisen työotteen opinnot (Shortum.fi). Sen myötä otan myös yksilöasiakkaita terapeuttiseen työskentelyyn (voi sisältää myös kirjallisuusterapeuttisia harjoituksia). Tapaamisaikoja voi varata (toimitilat Helsingin keskustan tuntumassa).

Hyödynnän lyhytterapeuttista KAT-näkökulmaa myös työyhteisöjen ongelmien kanssa työskennellessäni, siitä lisätietoja pian.

Muuta tärkeää

Erityisasiantuntemukseni on työpaikkakiusaaminen, mutta erityisesti kirjallisuusterapeuttinen kasvutyöskentely voi sisältää hyvin laajasti ihmisen yleiseen hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyviä teemoja, kuten lähisuhdeväkivalta, päihteet, suru ja kuolema. Olen työskennellyt monien haastavaksi miellettyjen aiheiden parissa.

Tietosuoja- ja rekisterilomake tulossa näille verkkosivuille. En tallenna asiakkaiden käyntitietoja sähköisiin järjestelmiin. Tapaamisessa paperille kirjatut muistiinpanot tuhoan asiakkuuden päättymisen jälkeen. Mikäli asiakas haluaa välttää sähköpostin käyttöä yleisistä tietoturvasyistä, yhteydenoton voi tehdä puhelimella. En pidä asiakasrekisteriä ajankohtaisen asiakkuuden päättymisen jälkeen. Jos asiakas haluaa jättää yhteystietonsa käyttööni mahdollisia jatkoryhmiä tms. ajatellen, on hän tietoinen siitä. Kaikki tiedustelut tietoturvaan ja rekisteröintiin liittyen Sanna Sutelalle:

Ota yhteyttä

Sanna Sutela 040 5252 869, sanaluoma (at) gmail.com.

Alueet: Helsinki, Uusimaa, Tampereen seutu, sopimuksen mukaan koko eteläinen Suomi.

Sanaluoma Oy, Y-tunnus: 299 3396-3

Kuvassa: Sanna Sutela, kuvaaja: Kristina Salmi.

Sanna Sutelan kuva.

Lämpimästi tervetuloa Sanaluomaan!