Kirjallisuusterapeuttinen ohjaus

Ryhmä- ja yksilöohjausta

Kirjallisuusterapiaa ohjataan tavallisimmin 6-12 hengen ryhmille, mutta myös yksilöohjausta tehdään. Kirjallisuusterapiassa ohjataan mm. kasvuryhmiä, joissa ei ole erityistä teemaa. Tietyn teeman ryhmät ovat useimmiten suljettuja, eli ryhmän keston ajan siihen osallistuu tietty, valittu osallistujajoukko. Esimerkiksi väkivaltaan (kiusaamiseen) liittyvien kokemuksien käsittelemisen (suljettu) ryhmä on pienempi, 4-8 henkeä ja tällaisessa ryhmässä myös vertaistuki on merkittävässä roolissa.

Olen erikoistunut omaelämäkerralliseen kirjoittamiseen ja väkivaltailmiön tuntemukseen (työyhteisöt ja lähisuhteet). Järjestän ryhmiä mm. työpaikkakiusaamista kokeneille. Muut teemat, joihin minulla on kiinnostusta ja aiheen tuntemusta ovat esimerkiksi työhyvinvointi, päihteet, suruun ja kuolemaan liittyvien tunteiden käsittely.

Ryhmään osallistuminen

Kirjallisuusterapeuttinen työskentely koostuu yleisimmin kahdeksasta kahden tunnin tapaamisesta viikon välein. Omaelämäkerrallisen kirjoittamisen ryhmissä kokoonnutaan kerralla hieman pidempään, 2,5 – 3 tuntia. Myös viikonloppukursseja pidetään ja tällöin kokoontumiset kestävät kerrallaan useamman tunnin.

Avoimeen kasvuryhmään voi osallistua esimerkiksi lisätäkseen omaa itsetuntemustaan, käsitelläkseen kirjoittamisen ja lukemisen kautta jotain ongelmaa (jota ei välttämättä tarvitse tuoda muille esiin) tai vain lisätäkseen omaa hyvinvointia. Kirjallisuusterapiassa ihminen käsittelee myös sisällään piilossa olevia asioita. Joskus omasta itsestä voi nousta jotain yllättävääkin esiin. Silloin kuitenkin ihminen on valmis käsittelemään ilmi tullutta asiaa tietoisella mielellään.

Jokainen ryhmään tulija haastatellaan ennen ryhmätoimintaan sitoutumista, jotta sekä osallistujan että ryhmän tavoitteet ovat yhtenevät (kasvokkainen tai videoyhteyshaastattelu). Kirjallisuusterapiaan osallistumiselle on melko vähän rajoituksia, mutta akuutissa kriisissä ryhmä ei ole hyödyllinen. Tämä mm. siksi, että ryhmään osallistuessa on jaksettava jonkin verran keskittyä yhteisiin kirjoitus- ja lukutehtäviin ja keskusteluun esiin nousevista aiheista. Ryhmän jäsenet pyritään aina kohtaamaan ymmärtävästi ja hyväksyvästi.

Tiedotan alkavista ryhmistä näillä verkkosivuilla, Twitterissä ja Facebookissa. Mikkelissä alkamassa kirjallisuusterapeuttinen kasvuryhmä loka-marraskuussa 2020. Ryhmään haku on käynnissä. Ota yhteyttä! Esite (latautuu suoraan verkkosivulle, PDF-muotoinen):

Tulossa loppuvuodesta 2020 uusi kirjallisuusterapeuttinen ryhmä työpaikkakiusaamista kokeneille. Katso aiemman ryhmän esitteestä lisätietoja:

Ohjaajan koulutus ja työkokemus

Opiskelin kirjallisuusterapiaohjaajaksi Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskus HY+:ssa 2016-2017. Koulutus järjestettiin yhdessä Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kanssa. Kirjallisuusterapiaohjaajan koulutus ei kuulu Valviran alaiseen valvontaan (ohjaajista ei ylläpidetä rekisteriä), eikä se ole virallista, pitkäkestoista terapiaa (ellei ohjaajalla ole koulutuksensa lisäksi psykoterapeutin koulutus).

Olen lisäksi käynyt vuoden mittaisen kirjoittajakoulutuksen (Laajasalon opisto) ja kirjoitan fiktiota, joten tapani tehdä kirjallisuusterapeuttista ohjausta sisältää paljon osallistujan omakohtaista kirjoittamista. Kirjallisuusterapiaan osallistuttaessa tavanomainen koulussa opittu kirjoittamistaito ja halu osallistua riittää, eikä tarvitse olla myöskään erityistä kirjallisuuden tuntemusta.

Minulla on pitkä kokemus asiakastyöstä sosiaalialalla. Olen työskennellyt väkivallan vastaisessa työssä Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:ssä sekä Naisten Linjalla. Minulla on kokemusta myös päihteisiin liittyvästä asiantuntemuksesta, olen toiminut projektikoordinaattorina A-klinikkasäätiössä. Olen työskennellyt lisäksi pitkään Helsingin kaupungilla sosiaalityöntekijänä erityisesti nuorten aikuisten parissa. Työpaikkakiusaamiseen ja työpaikkojen hyvinvointiin olen perehtynyt toimiessani Työterveyslaitoksella tutkijana, Työministeriössä erikoissuunnittelijana ja projektikoordinaattorina sekä yhteiskuntatieteiden maisterin opinnoissani (pääaine sosiologia, pitkä sivuaine psykologia, approbaturit johtamisesta ja kasvatustieteestä, sekä lisänä jonkin verran perheopintoja).

Kirjallisuusterapeuttisen yksilöohjauksen aloitan syksyllä 2020, samalla kun opiskelen lisää terapeuttista työskentelyä perehtymällä kognitiivis-analyyttiseen (KAT) lyhytterapeuttiseen työotteeseen (Shortum.fi). KAT sopii hyvin yhteen kirjallisuusterapian kanssa ja se syventää aiempaa terapeuttista asiakastyön osaamistani.

Pidän kovasti ihmisläheisestä työstä. Kirjallisuusterapeuttinen työskentely antaa myös minulle ohjaajana paljon ja koen tekeväni hyvin merkityksellistä työtä. Työskentelytapani on empaattinen ja analyyttinen. Pyrin aina tasapuoliseen ja huomaavaiseen ryhmän ohjaamiseen. Lämpimästi tervetuloa ryhmiin!

Lisää tietoa

Kysy lisää: Sanna Sutela 040 5252 869 ja sanaluoma (at) gmail.com tai käytä yhteystietosivun lomaketta.

Lue lisää Kirjallisuusterapiayhdistyksen verkkosivuilta. Olen yhdistyksen jäsen. Katso yhdistyksen ajankohtainen toiminta.